Välmående anställda, välmående företag

Om de anställda mår bra så mår även företaget bra. Det borde vara en självklarhet men så är det inte. Alltför många företag pressar sina anställda att arbeta mer och hårdare – med sjunkande kvalitet och, faktiskt, kvantitet som följd. Det går helt enkelt inte att arbeta tio timmar i sträck utan paus och förvänta sig att resultatet ska bli bra, eller att tempot ska vara lika högt från start till mål. Precis som en maratonlöpare måste disponera sitt lopp väl, så måste även den som arbetar göra det. Åtta timmars arbete, med rast varje timme, kommer för det mesta att ge både mer och bättre resultat än tiotimmarshets utan avbrott. Att sedan sådan tiotimmarshets är skadlig för hälsan och leder till sjukdomar, utbrändhet och liknande elände gör absolut inte saken bättre.

Nyckeln till framgång

Ändå verkar många företag tro att mycket arbetad tid automatiskt är bra. Dessa företag tänker extremt kortsiktigt. Men det finns undantag. Ett sådant är Panang webbyrå i Falun, en av dalarnas största kommunikationsbyråer. Redan från dag ett har man insett att friska och pigga anställda som trivs på jobbet är nyckeln till framgång, och det handlar inte bara om snack utan rent konkreta åtgärder. De anställda uppmanas att ta tio minuters rast per timme – och belönas om de gör så. Att belönas för att arbeta mindre hör inte till vanligheterna.

Den form belöningen tar sig är också i form av ledighet – har man tagit tillräckligt många raster så kan man ta ut betald ledighet, maximalt åtta timmar (det vill säga en arbetsdag). Att anställda på Panang arbetar mindre räknat i tid än anställda på många andra företag har på intet sätt inneburit att företaget producerar mindre och långsammare än andra kommunikationsbyråer, snarare tvärtom. Då de anställda är pigga och krya när de utför sitt jobb så innebär det också att kvalitén på arbetet är hög. Kort sagt – de arbetar smartare, inte mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *