Så kan du lägga tak själv

Om du funderar på att lägga tak, antingen för att byta ut det gamla, eller för ett nytt hus, så finns det en hel del att tänka på. Viktigast av allt är att välja material; plåttak, tegel, betong…? Vad passar egentligen bäst? Och, inte minst, om du själv ska utföra arbetet, vilket är svårast respektive lättast? Om vi börjar med frågan om svårighetsgrad så är nog tegeltak det som är krångligast, och plåttak det som är enklast. Men egentligen är ingen taktyp så där överväldigande krånglig att lägga. Tegeltak kräver en hel del hårt arbete, och viss precision, men någon som är någorlunda händig, och har hjälp av en eller ett par dugliga kamrater, kan nog klara av det. Alternativet till tegelpannor, betongpannor, är aningen lättare, rent tekniskt, då betongpannor är mer anpassningsbara. Å andra sidan är de tyngre, så kroppen får ta i lite mer.

Plåttak är en annan femma; problemet där är inte att det är för tungt, utan att det är för lätt. Om det skulle blåsa till så kan det ta en ände med förskräckelse. När man lägger plåttak är det viktigt att man håller reda på vindriktningen. Å andra sidan är det överlag enklare att lägga ett plåttak, även om det också kräver viss händighet. Den som inte har någon erfarenhet alls att arbeta med verktyg bör kanske stå över. Förbered dig i vilket fall noggrant; flera tillverkare av hustak tillhandahåller långa och detaljerade guider för hur du bör gå tillväga när du lägger ett nytt tak. De kan verka överdrivet detaljerade, men det finns en bra anledning till det. En misslyckad takläggning blir snabbt till en pina för husets innevånare, och många föredrar faktiskt att ta in proffs för den här typen av takläggning och plåtslagning.

Sedan är också frågan vilken taktyp som passar huset bäst. Ett tegeltak gräver lite större lutning än ett betongtak för att hålla tätt, så även om ni vill kan det vara så att tegel inte är bra för ert hus. Så bland det första man bör göra är att ta reda på vilka taktyper som över huvud taget passar för ert hus.

Slutligen så är det en ekonomisk fråga. Tegelpannor är rejält dyra, jämfört med betongpannor och plåttak. Plåttak är då det billigaste alternativet. Alla har de väldigt lång hållbarhet, men kräver visst underhåll under åren; plåttak exempelvis bör regelbundet målas om, och trasiga takpannor behöver bytas ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *