Reparation av papptak

Papptak är en typ av tak som kan kräva en del underhåll för att må bra, och ibland även vissa reparationer. Det är då flera olika saker som kan ha gått fel och dessa kräver då lite olika åtgärder. Nu ska då ingen tro att papptak är något som går sönder jämnt och ständigt, men det kan ändå vara på sin plats att informera lite om hur takreparation av papptak kan fungera lite mer i praktiken, och vilken sorts reparationer som det kan bli nödvändigt att genomföra. En del av dem kan man utföra på egen hand, medan andra kan kräva att man anlitar en professionell takläggare.

Tätning
Småskador på papptak kan repareras med kitt, som finns att köpa på flera olika ställen. Dessa småskador kan då vara exempelvis små sprickor, eller en skarv som börjat släppa. Tätning av sådana skador är något som de allra, allra flesta kan utföra på egen hand, då risken att man gör det hela värre är rätt så minimal. Kostnaden för tätningskitt är också inte speciellt stor. Beroende på hur många små sprickor som behöver tätas, så kan man komma undan med några hundralappar.

Takmassa
Mm skadorna på papptaket är av sådan omfattning att det inte räcker med enklare tätning, så kommer man i stället att behöva bestryka taket med någon asfaltsbaserad takmassa. Takmassa stryker man på ett papptak som har lite större skador, och lider av viss uttorkning. Detta är då ett något svårare arbete än tätning, men ändå något de flesta kan utföra själva.

Mycket uttorkat papptak
Om ett papptak blivit mycket uttorkat så hjälper det inte att bestryka det med takmassa. Taket måste då först förbehandlas med en primer, som hjälper till att återskänka taket dess ”fuktighet”. Det kanske största svårighetsmomentet när det gäller reparation papptak är att avgöra om det räcker med takmassa, eller om det först krävs primer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *