Nordsjöoljan ger svenska jobb i Norge

Det är ingen direkt hemlighet att huvudskälet till att Norge är så mycket rikare än Sverige är Nordsjöoljan. Det hade länge varit känt att det fanns olja i Nordsjön, och 1966 påbörjades de första testen; tre år senare stod det klart att där fanns stora mängder både olja och gas. Under 1970-talet tog så oljeproduktionen fart, och den har inte avstannat ännu. Norrmännen har i stort investerat sina oljepengar väl; satsat på infrastruktur, utbildning och liknande, och inte slösat i onödan. För länge har olyckskorparna kraxat om att oljan, och därmed sötebrödsdagarna, snart är slut. Oljan sinar, och sedan kommer Norge åter att vara ett land som alla andra. Vi svenskar kommer att sluta att åka till Norge för att jobba (det finns till och med speciella siter som bara fokuserar på det!), och allt blir som vanligt igen. Försiktighet har varit en dygd vad gäller norsk oljepolitik. Men det verkar som om norrmännen har mer tur än någon räknat med. Nu har man nämligen upptäckt ytterligare olja; bland annat i ett område som man tidigare trott varit helt uttömt. Men så var det alltså inte. Nordsjöoljan verkar, kort sagt, vara outtömlig, och Norge kommer alltså att kunna leva på den många, många decennier framåt i tiden. Så det verkar som om vi svenskar kommer att fortsätta att söka jobb i Norge bra länge än. Det är ju, egentligen, inga problem med det. På så sätt får vi ju, om än indirekt, del av deras oljepengar. Man får vara glad för det lilla, och värre arbetsgivare än norrmännen kunde vi ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *