Arbetsförmedlingens mörkläggning

Att arbetslösheten i Sverige växer är det idag inte många som har gått miste om och att det hela tiden arbetas fram nya förslag på hur man ska öka antalet arbetstillfällen. Alla kommuner i Sverige jobbar för att sin egen stad ska få detså bra som möjligt och även arbetsförmedlingen är en stor akt i denna process. Dock har det kommit fram nu i dagarna att arbetsförmedlingen eventuellt hållit på med mörkläggning av den rapport som utfärdades och var färdig redan i april denna vår. Källor från myndigheten menar att arbetsförmedlingens dagliga arbete i största delen består av kontroller och försök till att kamma till arbetslöshetssiffrorna för att då dem verka bättre än vad dem i själva verket är.

Rapporten har ännu inte föredragits för generaldirektören Angeles Bermudez Svankvist och hur detta kommer lösa sig nu den närmsta framtiden är det ingen som riktigt vet. Det står klart att arbetsförmedlingen helt enkelt har misslyckats med en av sina viktigaste uppgifter, att hjälpa långtidsarbetslösa att hitta jobb, och istället har fokuserat på att fixa till siffrorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *