Month: January 2015

Klickerträning – en tydlig trend

Klickerträning har fått sitt namn efter dosan som man kan använda för att förstärka rätt beteende, men klickerträning är snarare en hel filosofi än ett enstaka hjälpmedel. I klickerträning ska det inte förekomma någon form av verbala eller fysiska bestraffningar av hunden. Istället jobbar man för att kunna förstärka det som hunden gör rätt eller…